Magia

CHEDO Gluten Free

Vă invităm să ne urmăriți si pe rețelele sociale.

Bine ai venit la Chedo Gluten Free, aici  începe aventura ta fără gluten. Email: contact@chedo.ro

Image Alt

Termeni și condiții

Important!

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condițiile de utilizare a site-ului chedo.ro. În cazul În care nu găsiți informațiile căutate vă rugăm să le solicitați la adresa de mail: contact@chedo.ro.

Utilizând site-ul vă exprimați acordul cu Termenii și Condițiile prezentate.

1. Condiții Generale de utilizare a site-ului web

1.1. Informații despre site

1.1.1. Site-ul web chedo.ro este proprietatea firmei CHEDO CAKE SHOP SRL, cu sediul în Str. Târgu Neamț, Nr. 11A,  Bl. B16A, Sc.1, Et. 3,  Ap. 10,  Camera 1, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40 /10959 /2018, C.I.F. RO 39690534, numit pe parcursul acestor termeni și condiții CHEDO Gluten Free.

Adrese de contact:

 • Târgu Neamț, Nr. 11A,  Bl. B16A, Sc.1, Et. 3,  Ap. 10,  Camera 1, Sector 6, București (sediul social)
 • Sergent Constantin Ghercu, Nr. 14, Sector 6, București (punct de lucru)

Tel: 0741.211.864

Email: contact@chedo.ro

1.1.2. chedo.ro este un portal web de promovare a locației CHEDO Gluten Free.

1.2. Definiții și Termeni

1.2.1. CHEDO Gluten Free – este marcă înregistrată a CHEDO CAKE SHOP SRL, cu sediul în Str. Târgu Neamț, Nr. 11A,  Bl. B16A, Sc.1, Et. 3,  Ap. 10,  Camera 1, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40 /10959 /2018, C.I.F. RO 39690534, numit pe parcursul acestor Termeni și condiții CHEDO Gluten Free.

1.2.2. Vânzător – CHEDO CAKE SHOP SRL, cu sediul în Str. Târgu Neamț, Nr. 11A,  Bl. B16A, Sc.1, Et. 3,  Ap. 10,  Camera 1, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40 /10959 /2018, C.I.F. RO 39690534, numit pe parcursul acestor Termeni și condiții CHEDO Gluten Free.

1.2.3. Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani- pentru produsele non-alcoolice și 18 ani-pentru produsele alcoolice sau persoană juridică sau orice entitate juridică care accesează chedo.ro și efectuează o Comandă telefonică sau prin email.

1.2.4. Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către CHEDO CAKE SHOP SRL (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între CHEDO CAKE SHOP SRL și acesta.

1.2.5. Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică  care accesează chedo.ro și care și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

1.2.6. Site – adresa web chedo.ro și subdomeniile acestuia inclusiv.

1.2.7. Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului/ telefonic intenția sa de a achiziționa Produse și Servicii de pe Site.

1.2.8. Produse și Servicii – orice produs sau serviciu, listat pe site-ul chedo.ro, inclusiv  Produsele menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vănzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

1.2.9. Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Produse și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

1.2.10. Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezență fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului, cu alte cuvinte stabilit prin contact cu ajutorul formularului de pe site și/sau telefonic, încheiat prin plasarea efectivă a comenzii de Produse către Vânzător.

1.2.11. Conținut:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Produsele și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de Produsele și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

1.2.12. Comunicări Comerciale – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

1.2.13. Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Produs și/sau Serviciu de către CHEDO CAKE SHOP SRL, Cumpărătorului, ca urmare a plasării unei Comenzi pe site, indiferent de modalitatea de livrare.

1.2.14. Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Produselor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora pe site.

1.2.15. Livrare – predarea de către Vânzător către Cumpărător a Produselor și/sau Serviciilor prezentate pe site ca urmare a efectuării unei comenzi ferme și achitarea acesteia.

2. Proprietatea Intelectuală

2.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a CHEDO CAKE SHOP SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

2.2. Clientului/Cumpărătorului NU îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de  CHEDO CAKE SHOP SRL, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepartarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al  CHEDO CAKE SHOP SRL asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al CHEDO CAKE SHOP SRL.

2.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între  CHEDO CAKE SHOP SRL și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea  CHEDO CAKE SHOP SRL cu referire la acel Conținut.

2.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul sau părți din acesta, numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

2.5. În cazul în care  CHEDO CAKE SHOP SRL conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiîțiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea  CHEDO CAKE SHOP SRL pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

2.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea  CHEDO Gluten Free și/sau al angajatului/prepusului  CHEDO CAKE SHOP SRL  care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul Conținut.

2.7. Este interzisa orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

3. Suspendarea accesului

chedo.ro poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dvs. la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.

4. Schimbări ale site-ului

chedo.ro își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său. De asemenea, chedo.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

5. Responsabilități

Din păcate, nici o transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. în consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informațiile personale, chedo.ro nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dvs. către noi, către și de la serviciile noastre online. Vă avertizam așadar ca orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dvs. risc.

6. Publicitatea și conținutul furnizat de alte părți

Anumite părți ale conținutului publicat pe chedo.ro pot să fie furnizate de terțe persoane/parteneri comerciali cu care chedo.ro are relații contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conținutului chedo.ro pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane/parteneri comerciali. chedo.ro nu este responsabil în nici o măsura asupra conținutului furnizat de terțe persoane/parteneri comerciali, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, chedo.ro nu este responsabil de conținutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

7. Modificarea Termenilor și Condițiilor

chedo.ro își rezervă dreptul să schimbe acești termeni, modificând versiunea și data adoptării noului regulament fără indeplinirea unor alte formalități. Atunci când acești termeni se vor modifica, chedo.ro vă va putea notifica prin intermediul e-mail-ului la numărul furnizat de dvs. și/sau prin publicarea în prima pagină a site-ului, a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document. Accesul în site și folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afișării link-ului privind schimbările pe prima pagină a site-ului implică faptul că v-ați dat acordul asupra noilor termeni.

8. Legea guvernantă

Drepturile și obligațiile părților, impuse de Termenii și Condițiile actuale, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru, iar în condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești din București – sediul CHEDO CAKE SHOP SRL.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Te rog să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

10. Folosirea Cookie-Urilor

Te rog să parcurgi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

11. Termeni și Condiții privind comenzile on-line:

11.1. Documente contractuale

11.1.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe chedo.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

11.1.2. Notificarea primită de către Cumpărător (email/mesaj sms/mesaj platforma de socializare), după efectuarea Comenzii are rol de informare și reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail/ mesaj sms/mesaj platforma de socializare) sau telefonic.

11.1.3. Contractul se consideră încheiat (ambele părți sunt de acord și înteleg pe deplin  termenii și condițiile de desfășurare ale contractului) între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul e-mail/ mesaj sms/mesaj platforma de socializare a notificării de acceptare a comenzii.

11.1.4. Documentele și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător la livrarea Produselor/ Serviciilor vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind bonul fiscal și/sau factura fiscală emise de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Produsele achiziționate.

11.2. Politica de vânzare Online

11.2.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

Pentru motive justificate  CHEDO CAKE SHOP SRL  își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel CHEDO CAKE SHOP SRL. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa prin e-mail la adresa contact@chedo.ro,  pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

11.2.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate in site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

11.2.3.  CHEDO CAKE SHOP SRL  poate publica pe Site informații despre Produse și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care  CHEDO CAKE SHOP SRL  are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

11.2.4. Toate tarifele aferente Produselor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A..

11.2.5. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Cumpărătorul.

11.2.6. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

11.3. Cesionarea și subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

11.4. Comanda

11.4.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin utilizarea formularului de contact/ prin mesaje pe platformele de Social Media sau prin SMS, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată transmisă comanda pentru un Produs și/sau un Serviciu, veți fi contactat/notificat dacă este disponibil pentru achiziție în măsura în care exista stoc disponibil pentru aceasta. Trimiterea unei Comenzi prin utilizarea formularului de contact/ prin mesaje pe platformele de Social Media sau prin SMS a unui Produs/ Serviciu, în lipsa plății Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului/ Serviciului.

11.4.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevarate la data plasării Comenzii.

11.4.3. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

11.4.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de CHEDO CAKE SHOP SRL, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site la secțiunea FORMULAR CONTACT, pe platformele de SOCIAL MEDIA sau prin SMS, sunt incomplete și/sau incorecte;
 • Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Produs sau să renunțe la un Serviciu, la livrarea acestuia, având în vedere perisabilitatea produselor , invocând motive plauzibile(comanda greșită din vina Vânzătorului, produse neconforme/deteriorate, etc.) și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Suma va fi returnată după cum urmează:

 • pentru Comenzile achitate cu card bancar returnarea sumei plătite se va face prin restituire în contul din care a fost efectuată plata .
 • pentru Comenzile achitate prin numerar în locația CHEDO Gluten Free prin restituire numerar în locația CHEDO Gluten Free.
 • Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate/plauzabilitatea refuzului achitării contravalorii Bunului.

11.4.5. În cazul în care un Produs și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

11.4.6. Informații cu privire la caracteristicile produsului sunt disponibile pe paginile dedicate produselor de pe Site-ul nostru. Din punct de vedere legal, conținutul Site-ului nu reprezintă o propunere pentru un contract de cumpărare, ci o prezentare a ofertelor noastre. Prin urmare, dacă plasați comanda prin intermediul Site-ului nostru, comanda dvs. constituie o ofertă de cumpărare a unui produs listat pe acest Site.

11.4.7. În cazul în care nu putem onora o comandă din cauza stocului insuficient de produse, eroare tehnică ori neconformități constatate în momentul procesului de expediere, vă vom informa cu privire la aceasta situație și vom rambursa sumele plătite de către Dvs. pentru aceste produse, dacă este cazul, în decurs de cel mult 7 zile de la data la care a fost efectuată plata.

11.4. Produse/Servicii pentru care nu se asigură dreptul de retragere:

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele Produse:

 • furnizarea de Produse gătite după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de Produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • furnizarea de Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igiena și care au fost desigilate de Cumparator;
 • furnizarea de Produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte Produse gătite.

12. Confidențialitate

12.1. Toate informațiile confidențiale furnizate pe site-ul chedo.ro utilizate de Vânzător doar în scopul pentru care au fost furnizate (preluare comanda/ livrare comanda/ contactare). Informații suplimentare privind Politica de Confidențialitate sau GDPR puteți găsi pe chedo.ro în secțiunea dedicată Politicii GDPR.

12.2.  CHEDO CAKE SHOP SRL va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar in condițiile menționate în prezentul Document și/sau în secțiunea dedicata Politicii GDPR de pe chedo.ro.

12.3. Nicio declaratie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

12.4. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații, cu excepția datelor cu caracter personal. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, CHEDO CAKE SHOP SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația în vigoare nu prevede alte specificări in acest sens.

13. Comunicări Comerciale

13.1. Cumpărătorul/Utilizatorul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții,  în orice moment, după cum urmează:

 • prin contactarea Vânzătorului la adresa de mail contact@CHEDO Gluten Free.
 • renunțarea la primirea Comunicărilor Comerciale nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document

13.2. De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Produse și Servicii și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetări de piață și al sondajelor de opinie nu vor fi utilizate de noi în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs., transmise către terți (alții decât partenerii noștri) și nici nu  vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor in scopuri de cercetare de piață si sondaje de opinie în orice moment, prin  mail la adresa contact@chedo.ro sau prin contactarea directă a Vânzătorului.

14. Facturare – Plată

14.1. Preturile Produselor si Serviciilor afișate în cadrul site-ului chedo.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

14.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător un bon fiscal și/sau o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii/ bonului fiscal conform cu legislația în vigoare.

14.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului bonul fiscal/factura aferentă Comenzii ce conține Produse și/sau Servicii vândute de CHEDO CAKE SHOP SRL odată cu livrarea Produselor/ Serviciilor sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător.

14.4. Prin trimiterea Comenzii pe site, Cumpărătorul își exprimă acordul sa primească bonurile fiscale/facturile in format fizic la livrare/ sau ridicare Comandă de la punctul de lucru.

14.5. În cazul în care bonurile fiscale/facturile nu ajung la Cumpărător, acesta are obligația să  sesizeze acest aspect în persoană la locația CHEDO Gluten Free, telefonic sau pe adresa de e-mail: contact@chedo.ro.

15. Livrarea Produselor

15.1. În cazul în care Cumpărătorul optează pentru livrarea la domiciliu, Vânzătorul se obligă să livreze Produsele în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător la adresa specificată de acesta.

15.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

15.3. CHEDO CAKE SHOP SRL  va efectua livrarea Produselor Și Serviciilor numai pe raza orașului București și în cazuri speciale pe întreg teritoriul țării.

16. Termene de valabilitate și produse cu alergeni

16.1. Toate produsele oferite spre vânzare de către CHEDO CAKE SHOP SRL sunt exclusiv fără gluten.

16.2. Toate Produsele comercializate de către CHEDO CAKE SHOP SRL, sunt conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale din Codul Fiscal. Produsele sunt pregătite din materie primă de calitate superioară ce provin din surse autorizate de fiecare producător în parte, livrate în ambalajele corespunzătoare și în cel mai scurt timp.

16.3. CHEDO CAKE SHOP SRL deține certificatele de conformitate emise direct de producători pentru materia prima utilizată.

16.4. În cazul în care un Produs este neconform sau are termenul de valabilitate expirat, produsul  trebuie returnat prin curierat rapid sau la locația CHEDO Gluten Free împreună cu dovada achiziției.

16.5. În cazul în care suferiți de alergii sau aveți intoleranță la unul din produsele/ ingredientele folosite vă rugam să cereți informații suplimentare în momentul plasării comenzii.

17. Transferul proprietății Produselor

Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul firmei de curierat).

18. Răspundere

18.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

18.2.  Prin plasarea Comenzilor Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor furnizate și pentru gestionarea accesării Site-ului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată pe site-ul chedo.ro.

18.3. Prin plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul site-ului, existentă la data plasării Comenzii.

18.4. Utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

18.5. Termenii și Condițiile site-ului pot fi modificați oricând de către  CHEDO CAKE SHOP SRL, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea check-boxului corespunzător din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți pentru Produsele / Serviciile furnizate.

19. Forța majoră

19.1.  Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

19.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

20. Informații despre ambalaje și colectarea selectivă a deșeurilor.

20.1. CHEDO CAKE SHOP SRL folosește doar ambalaje testate și aprobate de autoritățile competente.

20.2. CHEDO CAKE SHOP SRL se angajează în fața Cumpărătorului să livreze fiecare Produs ambalat corespunzător în ambalaje noi și nedeteriorate.

20.3. Cumpărătorul are obligația legală să sorteze și să depoziteze selectiv deșeurile rezultate din Contract.

2.15.4. CHEDO CAKE SHOP SRL, NU este răspunzător de modul în care Cumpărătorul alege să colecteze/ depoziteze deșeurile rezultate.