Magia

CHEDO Gluten Free

Vă invităm să ne urmăriți si pe rețelele sociale.

Bine ai venit la Chedo Gluten Free, aici  începe aventura ta fără gluten. Email: contact@chedo.ro

Image Alt

Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: Ianuarie 2023 

1. INFORMAȚII GENERALE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale CHEDO CAKE SHOP SRL, cu sediul în Str. Târgu Neamț, Nr. 11A,  Bl. B16A, Sc.1, Et. 3,  Ap. 10,  Camera 1, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40 /10959 /2018, C.I.F. RO 39690534, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet chedo.ro. („Site-ul”)

 

2. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAl PRELUCRATE

2.1. Dacă sunteți client al Site-ului, CHEDO CAKE SHOP SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul chedo.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de CHEDO CAKE SHOP SRL.

2.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, CHEDO CAKE SHOP SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

 

3. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Dacă sunteți client al Site-ului, CHEDO CAKE SHOP SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi CHEDO CAKE SHOP SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și CHEDO CAKE SHOP SRL, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor .

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și CHEDO CAKE SHOP SRL.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă CHEDO CAKE SHOP SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea CHEDO CAKE SHOP SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de CHEDO CAKE SHOP SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. 

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul „trimitere email”. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

 Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al CHEDO CAKE SHOP SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al CHEDO CAKE SHOP SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

4. DURATA PENTRU CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Ca principiu, CHEDO CAKE SHOP SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina CHEDO CAKE SHOP SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea datelor, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a datelor va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, CHEDO CAKE SHOP SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de CHEDO CAKE SHOP SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

5. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CHEDO CAKE SHOP SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină CHEDO CAKE SHOP SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru procesarea comenzile efectuate prin intermediul site-ului,
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către CHEDO CAKE SHOP SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

6. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Un eventual transfer sau un set de transferuri de date cu caracter personal către o companie terță, o autoritate națională și/sau o țară terță sau o organizație internațională are loc numai în una dintre următoarele condiții:

 • persoana vizată a consimțit în mod explicit la transferul propus, după ce a fost informată cu privire la posibilele riscuri ale unor astfel de transferuri pentru persoana vizată, din cauza absenței unei decizii privind caracterul adecvat și a garanțiilor adecvate;
 • transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată și operator sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale luate la cererea persoanei vizate;
 • transferul este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între operator și o altă persoană fizică sau juridică;
 • transferul este necesar din motive importante de interes public;
 • transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție;
 • transferul este necesar pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane, în cazul în care persoana vizată este incapabilă fizic sau juridic să își dea consimțământul;
 • existența unei decizii de adecvare în conformitate cu regulamentul;
 • existența unor garanții adecvate, inclusiv a unor norme corporative obligatorii în conformitate cu regulamentul;
 • Următoarele date vor fi transferate către următoarele țări terțe, după urmează:
  • Numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de livrare (dacă este cazul) va fi trimisă către livrator (firma de curierat rapid cu care se va livra comanda lansată de Cumpărător), pentru a fi stocată și/sau pentru a procesa comanda și pentru a vă oferi notificările relevante cu privire la informațiile despre confirmarea sau respingerea comenzii sau despre comenzile pierdute și despre livrarea comenzii.
 • Dacă plata online este disponibilă și alegeți să o utilizați, atunci numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare (dacă este cazul), sesiunea de comandă de la ip, numele titularului cardului, data expirării cardului, numărul cardului, CVV (dacă este necesar) vor fi trimise la procesatorul de plăți online, pentru a procesa comanda/plata acesteia și pentru a vă oferi notificări relevante cu privire la informațiile despre confirmarea sau respingerea comenzii sau despre comenzile pierdute și despre livrarea comenzii.
 • Țările terțe pot fi adăugate și/sau eliminate din când în când de către Operator, după caz.

7. DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către CHEDO CAKE SHOP SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea CHEDO CAKE SHOP SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către CHEDO CAKE SHOP SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, CHEDO CAKE SHOP SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către CHEDO CAKE SHOP SRLcătre alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al CHEDO CAKE SHOP SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care CHEDO CAKE SHOP SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@thecorner.ro.
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://chedo.ro/cookies-policy/.

8. OBLIGAȚIA DE A FURNIZA DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI POSIBILELE CONSECINȚE ALE NEFURNIZĂRII ACESTORA

Furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință contractuală.

Cumpărătorul este obligat să furnizeze datele cu caracter personal pentru derularea contractului(preluare/ procesare/ livrarea Produse/Servicii).

Refuzul de a furniza anumite date personale va conduce la imposibilitatea de a comanda și/sau de a cumpăra și/sau de a ridica și/sau livra produse și/sau servicii, după caz, Operatorul, CHEDO CAKE SHOP SRL, având dreptul de a nu procesa comanda.

Fără a afecta generalitatea celor de mai sus și din motive de claritate:

 • În cazul în care datele privind locația în care produsele trebuie să fie livrate nu sunt furnizate, produsele nu pot fi livrate;
 • În cazul în care adresa de e-mail nu este furnizată, nu vă putem trimite informații despre confirmarea sau respingerea comenzii sau despre comenzile pierdute și/sau alte informații cu privire la comanda dumneavoastră și comunicările cu dvs.;
 • În cazul în care numele și prenumele nu sunt furnizate, nu vom avea datele minime de identificare pentru a avea un Contract valabil cu dumneavoastră și, de asemenea, comanda dumneavoastră nu va fi procesată și nu vom putea să vă trimitem informații despre confirmarea sau respingerea comenzii sau despre comenzile pierdute
 • În cazul în care adresele IP nu sunt furnizate, nu se pot efectua investigații suplimentare pentru a determina ce s-a întâmplat și dacă ați fost sau nu victima unei sesiuni de comandă frauduloase (de exemplu, ordine false, ordine de farsă sau personificare a achizițiilor), prin urmare, comanda nu poate fi acceptată în condiții de siguranță.
 • În cazul în care numărul de telefon nu este furnizat, Operatorul nu vă poate contacta înapoi în timp util pentru clarificări legate de comandă sau clarificări adresa de livrare, după caz.

Important!

În cazul în care doriți să aflați mai multe informații sau aveți nelămuriri despre modul în care CHEDO CAKE SHOP SRL vă prelucrează datele cu caracter personal, vă rugăm să ne transmiteți un mail la adresa contact@chedo.ro.